O nas

Delavnico za ročno izdelavo papirja smo leta 2019 vzpostavili v sklopu evropskega projekta APPLAUSE. V okviru projekta APPLAUSE smo skupaj s projektnimi partnerji raziskovali možnosti za koristno uporabo  biomase invazivnih tujerodnih rastlin, po zaključku projekta pa začrtano pot nadaljujemo  pod imenom PAPLAB.

PAPirni LABoratorij oziroma krajše PAPLAB tako ohranja tradicionalno obrt ročne izdelave papirja, ki jo združujemo s sodobnim in uporabnim oblikovanjem ter trajnostnimi pristopi pri izbiri materialov in njihovi uporabi.

Naše poslanstvo je z izdelki iz naravnih materialov in z močnim trajnostnim sporočilom graditi trajnostno naravnano skupnost, s čimer prispevamo k bolj zdravemu lokalnemu okolju, ohranjanju kulturne dediščine in odgovornemu potrošništvu.

Naše vrednote so spoštovanje, sodelovanje in ustvarjalnost.

Naša vizija je postati primer dobre prakse v mednarodnem okolju in zgled ostalim evropskim prestolnicam na področju ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami.