Prijava
Close
Open the top bar

ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH RASTLIN

Skupaj nam bo uspelo

KAKO INVAZIVNE TUJERODNE
RASTLINE ODSTRANITE SAMI?

Preverite odgovore na štiri najbolj pogosta vprašanja.

Zbirni center invazivnih tujerodnih rastlin

Na vrtu ste opazili invazivno tujerodno vrsto. Kaj lahko storite?

Invazivno tujerodno rastlino čim prej odstranite (jo izpulite, izkopljite, odžagajte ali pokosite). Paziti morate, da ne bi nehote raznašali delov rastlin (semen ali podzemnih delov), iz katerih se lahko razvije nova rastlina. S tem bi namreč širjenje invazivnih rastlin po okolici še pospešili. Vse dele rastlin morate po odstranjevanju primerno zavreči: dele, iz katerih rastline ne morejo na novo pognati, lahko kompostirate, preostale dele oddate v sežig tako, da jih pripeljete v zbirni center na Povšetovi.

Invazivne tujerodne vrste so tiste vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel zunaj območja njihove prvotne razširjenosti. Invazivke, kot jim še rečemo, s širjenjem slabšajo življenjske razmere za domorodne vrste, negativno vplivajo na naravo, gospodarstvo ali zdravje ljudi. V današnjem času jih obravnavamo tudi kot eno največjih groženj biotski raznovrstnosti.

Kam z odstranjenimi rastlinami?

V zbirnem centru na Povšetovi ulici 2 smo uredili poseben prostor, kamor lahko prinesete odstranjene invazivne tujerodne rastline.
Različne vrste invazivnih tujerodnih rastlin oddate v označene zabojnike, ob katerih so tudi slikovno predstavljene rastlinske vrste in deli rastlin, ki sodijo v zabojnik.

Prosimo vas, da pred obiskom zbirnega centra na povezavi TUKAJ preverite, kako rastline ustrezno pripraviti.

Prikaži stran

Applause logotip

KAKO PREPREČITI VNOS IN ŠIRJENJE TUJERODNIH VRST?

Pozanimajte se o vrstah, ki jih sadite na vrtu.

Ne puščajte in ne odlagajte (delov) invazivnih vrst v naravo.

Opazujte okolico in pravočasno ukrepajte, če se rastline širijo zunaj vrtov.

Če opazite invazivno rastlino, jo odstranite še preden se razraste.

Poučite se o invazivkah in informacije delite s sosedi in prijatelji.

Odstranjene rastline pripeljite v zbirni center, mi pa bomo poskrbeli za njihovo predelavo.

V TRGOVINO

NAŠE NOVICE

Papir – pomemben detajl kaligrafskih sladokuscev

Papir in kaligrafska umetnost

read more Preberi več

Ustvarjate, reciklirajte in izdelajte svoj list papirja!

Ideje za ustvarjanje

read more Preberi več

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili bomo v najkrajšem možnem času.

KONTAKTNI OBRAZEC
Back to top
Skip to content