Politika varstva zasebnosti in piškotkov

Ta politika varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja spletnega mesta www.paplab.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Neregistrirani in registrirani uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.paplab.si (v nadaljevanju: uporabnik).

Neregistrirani in registrirani kupec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine PAPLAB sklene eno izmed pogodb (v nadaljevanju: kupec).

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov.

I. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov – GDPR

V družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV SI64520463 (v nadaljevanju: JP VOKA SNAGA d.o.o.) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), mora JP VOKA SNAGA d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo, katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov, ki jo izvaja JP VOKA SNAGA (upravljavec) in ki se izvaja v imenu upravljavca v okviru prodaje v spletni strani PAPLAB.

Podatki o upravljavcu:

JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV SI64520463, matična številka 5046688.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo, so: 

 • osnovni kontaktni podatki kupca (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov, ulica, mesto, poštna številka, država);
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletne strani (IP naslov, datumi in ure obiskov spletne strani, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, skupni čas obiska spletne strani, ipd.);
 • podatki, ki jih prodajalec potrebuje za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.);
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnika lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • ker imamo zakoniti interes, da razumemo želje uporabnikov in potencialnih kupcev ter izboljšujemo uporabnost spletne strani PAPLAB ter prilagajamo ponudbo v spletni trgovini PAPLAB;
 • za komuniciranje neposredno z uporabniki in odgovori na povpraševanja, ki jih prejmemo od njih na podlagi njihove privolitve.

Osebne podatke kupca lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je za to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti prodajalca (npr. izdaja računov za kupljeno blago);
 • kadar je obdelava osebnih podatkov kupca potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki sta jo sklenila prodajalec in kupec ali ker je kupec od prodajalca želel ponudbo;
 • kadar je kupec za obdelavo osebnih podatkov podal privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer ima vedno pravico, da dano privolitev prekliče;
 • kadar ima prodajalec za obdelavo osebnih podatkov zakonit interes.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke kupca lahko prodajalec uporablja za enega ali več od navedenih namenov:

 • komuniciranje glede zagotavljanja storitev prodajalca ter odzivanja na povpraševanja kupca;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji blaga in o uporabi spletnih strani PAPLAB;

Rok hrambe osebnih podatkov

Prodajalec hrani osnovne osebne podatke (ime, priimek, e-naslov, jezik, datum kreiranja računa, zadnji obisk, podjetje, naslov, telefon, država) ves čas delovanja spletne strani PAPLAB.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve kupca, ves čas delovanja spletne strani oz. do preklica te privolitve s strani kupca.

Kupec lahko svoje podatke kadarkoli spremeni v modulu SPREMENI NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

Podatke o izdanih računih hrani prodajalec 10 let od izdaje.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za obdelavo nakupa, izdajo računa, dostavo naročila). Podatki, ki so potrebno za izvedbo naročila, so: ime, priimek, e-naslov, naslov, kraj, poštna številka in telefonska številka.

Dostop do vaših osebnih podatkov

Za JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. lahko obdeluje posamezne podatke pogodbeni obdelovalec, s katerim imamo sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov – t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki programerskih rešitev,
 • dostavne službe.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Skupaj s svojimi zaposlenimi so zavezani k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (zunaj držav članic EU ter Združenega kraljestva, Kanade in Združenih držav Amerike).

Pravice kupcev v zvezi z osebnimi podatki

Kupec ima glede osebnih podatkov naslednje pravice:

– od prodajalca lahko kadarkoli zahteva:

 • potrditev, ali obdeluje osebne podatke kupca;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije v zvezi s tem: nameni obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razlogi zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • osebne podatke v obliki, ki jo določi kupec (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:

– kupec oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki prodajalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

– je obdelava nezakonita in kupec nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

– osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, kupec pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar kupec prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke kupec posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • da za kupca ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

– pravico, da kupec zoper nas vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na  dpo@vokasnaga.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, ko dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

II. PIŠKOTKI

1. Politika piškotkov PAPLAB

Spletna stran PAPLAB (https://paplab.si/) za svoje nemoteno delovanje uporablja piškotke. S to Politiko piškotkov vam želimo zagotoviti splošne informacije o piškotkih, možnosti uporabnikov spletne strani ter informacije glede specifičnih piškotkov, ki jih uporablja PAPLAB oziroma jih z našim soglasjem uporabljajo tretje osebe.

Ta Politika piškotkov je del Splošnih pogojev poslovanja in Politike zasebnosti PAPLAB.

2. Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se naložijo na vaš računalnik ob vašem obisku spletne strani. Spletni strani so piškotki v pomoč, da vas prepozna ob ponovnem obisku in nam posreduje informacije o vaših aktivnostih na naši spletni strani. Piškotki torej zbirajo informacije glede vaše uporabe spletne strani ter podatke glede vaše naprave, s katero dostopate do spletne strani. V tem primeru gre za vaš IP naslov, tip brskalnika in demografske podatke, v primeru da ste na našo spletno stran prišli preko druge povezave pa tudi URL naslov druge spletne strani.

Obstajajo različne vrste piškotkov. Z vidika njihove življenjske dobe (kako dolgo so shranjeni na vašem računalniku) ločimo »začasne oz. sejne« in »trajne oz. shranjene« piškotke. Začasni piškotki se shranijo le za čas vašega obiska na spletni strani in se samodejno zbrišejo v trenutku, ko zaprete vaš spletni brskalnik. Na nasprotni strani, pa trajni piškotki ostanejo shranjeni na vaši napravi tudi potem, ko niste več na spletu. Na vaši napravi (računalniku, mobilnem telefonu) so shranjeni določen čas in se ponovno aktivirajo vsakič, ko obiščete spletno stran, kjer so piškotki nastali.

V tabeli so navedeni piškotki, ki se vam namestijo ob obisku naše spletne strani in kakšne podatke zbirajo oz. čemu so namenjeni.

Ime Ponudnik Namen Potek Vrsta piškotka
rc::a google.com Ta piškotek se uporablja za razlikovanje med osebami in roboti, kar služi pripravi veljavnih poročil o uporabi spletnega mesta. Neprekinjeno Piškotki za trženje
rc::b google.com Ta piškotek se uporablja za razlikovanje med osebami in roboti. Seja Piškotki za trženje
rc::c google.com Ta piškotek se uporablja za razlikovanje med osebami in roboti. Seja Piškotki za trženje
__cfduid paplab.si Uporablja ga omrežje z vsebinami, Cloudflare, za prepoznavanje zaupanja vrednega spletnega prometa. 29 dni Nujno potrebni piškotki
wc_cart_created paplab.si Potreben za delovanje nakupovalne košarice na spletnem mestu. Do zaključka seje Nujno potrebni piškotki – košarica
woocommerce_cart_hash paplab.si Potreben je za funkcionalnost nakupovalne košarice spletnega mesta, da si zapomni izbrane izdelke. To spletnemu mestu prav tako omogoča, da obiskovalcu na podlagi vsebine nakupovalne košarice predlaga sorodne izdelke. Do zaključka seje Nujno potrebni piškotki – košarica
woocommerce_items_in_cart paplab.si Potreben je za funkcionalnost nakupovalne košarice spletnega mesta, da si zapomni izbrane izdelke. To spletnemu mestu prav tako omogoča, da obiskovalcu na podlagi vsebine nakupovalne košarice predlaga sorodne izdelke. Do zaključka seje Nujno potrebni piškotki – košarica
wp-wpml_current_language paplab.si Označuje kodo države na podlagi uporabnikovega IP naslova. Uporablja se za določanje jezika spletnega mesta za obiskovalca. 1 dan
NID google.com Zabeleži unikatno identifikacijsko številko, ki prepozna napravo uporabnika, ki se na spletno mesto vrača. Identifikacijska številka se uporablja za ciljano oglaševanje. 6 mesecev Piškotki za trženje
_ga google.com Zabeleži unikatno identifikacijsko številko, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno mesto. 2 leti Piškotki za spremljanje statistike
_gat google.com Uporablja ga Google Analytics za zmanjšanje stopnje zahtevkov na spletno mesto. 1 dan Piškotki za spremljanje statistike
_gid google.com Zabeleži unikatno identifikacijsko številko, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno mesto. 1 dan Piškotki za spremljanje statistike
presence facebook.com Ta piškotek se uporablja za funkcije in storitve spletnega mesta, kot je omogočanje uporabniku, da všečka, deli in se poveže z našo Facebook stranjo preko našega spletnega mesta. 3 mesece
fr facebook.com Ta piškotek se uporablja za namene oglaševanja. 90 dni
datr facebook.com Ta piškotek se uporablja za prepoznavanje brskalnikov zaradi varnosti in integritete. 2 leti
c_user facebook.com Ta piškotek se uporablja za preverjanje pristnosti identitete. 90 dni
sb facebook.com Ta piškotek se uporablja za prepoznavanje brskalnika za izboljšanje predlogov prijateljev. 2 leti
wd facebook.com Ta piškotek se uporablja za optimizacijo uspešnosti spletnega mesta za oglaševalce. 7 dni
xs facebook.com Ta piškotek se uporablja za preverjanje pristnosti identitete. 90 dni

3. Piškotki tretjih oseb

Da bi lahko svojim uporabnikom zagotovili najboljšo izkušnjo pri uporabi naših storitev, poleg lastnih piškotkov uporabljamo tudi piškotke uglednih tretjih oseb, kar nam pomaga optimizirati našo spletno stran in analizirati, kako se naša spleta stran uporablja s strani uporabnikov.

Prav tako vam bodo družbena omrežja (Facebook, Instagram itd.) piškotke nameščala glede na to, ali ste v njihovo storitev prijavljeni. Upravljanje njihovih piškotkov je urejeno s pogoji sodelovanja, ki ste jih uporabniki sprejeli ob registraciji na določeno socialno omrežje.

Uporabljamo naslednje piškotke tretjih oseb:

Google Analytics

Uporabljamo Google Analytics (analitično orodje Googla) za spremljanje prometa na spletni strani. Google Analytics zbira podatke kot so: kako pogosto uporabnik obišče spletno stran, katere spletne strani obišče pred obiskom naše spletne strani, itd. Google Analytics zbira le IP naslov, ki vam je dodeljen na dan obiska spletne strani, ne pa tudi imena ali druge identifikacijske podatke. PAPLAB podatkov zbranih z Google Analytics ne kombinira s podatki zbranimi na drug način in s tem ne ugotavlja identitete obiskovalcev spletnih strani. Kljub temu da Google Analytics uporablja stalne piškotke, z namenom da vas tudi ob naslednjem obisku prepozna kot istega uporabnika, so omenjeni piškotki lahko uporabljeni samo s strani Googla. Pravice Googla do uporabe in posredovanja podatkov, ki jih pridobi s pomočjo Google Analytics, so opredeljene skladno z naslednjima dokumentoma: Google Analytics Terms of Use in Google Privacy Policy. Google Analyticsu lahko onemogočite, da vas prepozna ob vašem naslednjem obisku spletne strani, tako da izključite funkcijo uporabe piškotkov v vašem spletnem brskalniku. Podatke, ki jih pridobimo s pomočjo Google Analytics, uporabljamo izključno za namen izboljšave naše spletne strani. Teh podatkov ne prodajamo ali ne delimo s tretjimi osebami.

Google Ads

Uporabljamo Google Ads (oglaševalsko orodje Googla) za oglaševanje na spletni strani. Oglasi se prikazujejo na podlagi informacij, ki so shranjene v piškotkih, ki jih Google namesti v vaš računalnik. Besedilne datoteke (angl. text files) vključujejo informacije o vašem obisku naše spletne strani, zlasti oglede storitev, ki se preberejo med poznejšimi obiski naše ali drugih spletni strani zaradi posebnih priporočil za storitve. Piškotek vključuje naključni vzdevek. Če v določenem času obiščete našo spletno stran in si ogledate naše storitve vas Google lahko prepozna s pomočjo vzdevka, vendar vam teh podatkov ne more pripisati osebno. Mi ali Google teh podatkov ne bomo združili z vašimi osebnimi podatki in ne bomo razkrili vaših osebnih podatkov nobeni tretji osebi. Lahko preprečite shranjevanje in uporabo informacij v piškotku, ki ga je namestil Google s klikom na naslednjo povezavo https://www.google.com/ads/preferences, kjer lahko konfigurirate svoje nastavitve. Če želite več informacij o Googlovih pravilnikih o zasebnosti sledite naslednjima povezavama: https://safety.google/# in https://policies.google.com/privacy.

Facebook pixel

Uporabljamo Facebook pixel za boljše sledenje prometa, ki ga prejmemo s strani Facebooka, ter za merjenje učinkovitosti oglasov in sponzoriranih objav. Facebook pixel bo na vašo napravo namestil več piškotkov, v kolikor se strinjate s piškotki tretjih oseb na naši spletni strani. Več o Facebook Pixel si lahko preberete na naslednji povezavi https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/conversion-tracking, več informacij o Facebookovi politiki zasebnosti pa lahko najdete v njihovi Politiki piškotkov.

4. Urejanje piškotkov

Uporabnikom spletne strani PAPLAB ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do težav s spletno stranjo, pretiranega oglaševanja in drugih težav.

Če boste soglasje za piškote dali, kasneje pa si boste premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškote izbrisali (navodila kako to storiti za vaš brskalnik so objavljena na povezavi spodaj). Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke.

5. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nadgradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

6. Soglasje

Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da vam ta spletna stran nastavi nujne in nenujne piškotke na vaši napravi.

7. Dodatne informacije in kontaktni podatki

V primeru, da potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, vam svetujemo da obiščete spletno stran www.aboutcookies.org ali www.whatarecookies.com.

V primeru da bi nas želeli kontaktirati, nam prosimo posredujte elektronsko sporočilo na elektronski naslov dpo@vokasnaga.si.

8. Spremembe Politike piškotkov

PAPLAB si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ali dopolni Politiko piškotkov. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. Datum zadnje Politike piškotkov je zapisan v dokumentu. V kolikor imate v primeru sprememb kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte na dpo@vokasnaga.si.

Podatki o pooblaščencu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@vokasnaga.si.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne na tej povezavi.

https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/jp_vo-ka_snaga-_politika_zasebnosti_splosne_informacije_o_varstvu_osebnih_podatkov_januar_2020.pdf

III. VELJAVNOST

To Politiko varstva zasebnosti in uporabe piškotkov v na spletni strani PAPLAB bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Ta Politika je objavljena na spletnem mestu www.paplab.si in velja od 28. decembra 2020 dalje.