Prijava
Close
Open the top bar

Projekt Applause

PROJEKT APPLAUSE

Filozofija “nič odpadkov”

Projekt APPLAUSE je naslavljal nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po načelih krožnega gospodarstva in filozofije »nič odpadkov«. Nastal je v sodelovanju 11 partnerjev, ki so s svojimi specifičnimi znanji in zmožnostmi prispevali k razvoju velikega nabora rešitev za predelavo in uporabo odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlin.

Cvetlična pisma
Okrasni ksilofon
Listi papirja za pismo

Glavni dosežki projekta APPLAUSE so bili ozaveščanje meščanov in sodelovanje z njimi pri prepoznavanju, zbiranju in uporabi invazivnih tujerodnih rastlin za različne namene v številnih aktivnostih. Razvoj novih orodij za prepoznavanje in popis nahajališč invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst z analizo ortofoto in satelitskih posnetkov ter vzpostavitev javne informacijske platforme za določevanje in nadzor tujerodnih rastlinskih vrst. Uvedba novih, nekonvencionalnih postopkov in tehnik za izdelavo papirja iz tujerodnih rastlinskih vrst z uporabo encimov in ob porabi ostankov pri proizvodnji papirja ter predobdelavi lesa. Analize primernosti, ki so omogočile, da se razvije načine, kako uporabiti invazivne tujerodne rastlinske vrste kot vir za papirne in lesne izdelke, hrano, izdelavo barvil in hibridnih premazov ter izvlečkov in prašiv za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov. Vzpostavitev krožnega poslovnega modela v Ljubljani na način, da vse surovine v procesu krožijo in se izničijo vsi odpadki, saj se porabijo kot vhodna surovina drugje v procesu.

Projekt APPLAUSE je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko pobude Urban Innovative Actions in se je izvajal v obdobju od 1. novembra 2017 do 31.decembra 2020.

Več podrobnosti o projektu si lahko preberete tukaj https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/applause/.

TRAJNOSTNA PONUDBA IZDELKOV APPLAUSE

Trajnostni izdelki in storitve projekta APPLAUSE so koristni za gospodarstvo in družbo, saj so inovativen primer trajnostnega ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami. Pri njihovi izdelavi se uporablja biomasa invazivnih tujerodnih rastlin, ki ji s predelavo damo višjo dodano vrednost, kot jo predstavljata oddaja v sežig oziroma kompostiranje. Izdelani lesni izdelki so zasnovani na način, da pomagajo širiti ozaveščenost o zelenih alternativah in lokalni kulturni dediščini.

Papir in papirni izdelki predstavljajo edinstveno zbirko, s katero se posredno širi tudi kultura zavedanja problematike invazivnih tujerodnih rastlin, prepoznavanja in uporabe invazivnih rastlin ter podpiranje kulture »Naredi sam« in filozofije »Nič odpadkov«.

Izdelava lesenih črk za visoki tisk prispeva k ohranjanju znanja na področju tipografije, grafičnega oblikovanja in izobraževanja o oblikovanju. Vzpostavljeni sta lesna delavnica za izdelovanje lesnih izdelkov in delavnica za ročno izdelavo papirja. Obe delavnici sta namenjeni tudi ozaveščanje udeležencev o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v našem okolju. Delavnica za ročno izdelavo papirja pomaga tudi ohranjati tradicijo papirništva v Sloveniji.

Ikona lokalno

IZDELANI LOKALNO

Izdelki, narejeni v papirni delavnici PAPLAB, predstavljajo edinstveno zbirko, ki je nastala lokalno, v sodelovanju strokovnjaki z različnih področij. Razvoj in izdelava izdelkov sta omogočila nastanek novih zelenih delovnih mest.

Ikona dediščina

OHRANJAJO KULTURNO DEDIŠČINO

Papirni izdelki nastajajo s pomočjo skoraj sto let starih strojev (nekaj jih je kljub ročni izdelavi nujnih), ki so jih uporabljali v papirnici Vevče. Stroje smo odkupili, v mojstrski delavnici za ročno izdelavo papirja obudili tradicionalno obrt ter jo nadgradili z razvojem inovativnih izdelkov.

Ikona naravno

Narejeni iz naravnih materialov

Vedno bolj ozaveščeni potrošniki se zavedajo vplivov proizvodnih procesov na okolje in zdravje, zato raste povpraševanje po izdelkih, ki so narejeni iz naravnih in obnovljivih materialov.

Ikona okolju prijazno

Prijazni do okolja in zdravja

Že samo s tem, ko invazivne tujerodne rastline odstranimo, prispevamo k ohranjanju biotske raznovrstnosti v našem okolju. Poleg tega je proces izdelave in uporabe izdelkov zasnovan tako, da ti izdelki v nobenem delu življenjskega cikla nimajo negativnega vpliva ne na okolje ne na zdravje ljudi.

Applause logotip

ODGOVORNI NAKUP

Nakup ali uporaba trajnostnih izdelkov in storitev, ki so rezultat projekta APPLAUSE, predstavlja bolj odgovorno alternativo konvencionalni ponudbi na trgu. Uporabnik oziroma kupec bo za APPLAUSE izdelek pripravljen plačati nekaj več, ker ceni in razume družbeno vrednost in korist, ki jo ima izdelek ali storitev poleg svojega osnovnega namena.

V TRGOVINO

NAŠE NOVICE

Papir – pomemben detajl kaligrafskih sladokuscev

Papir in kaligrafska umetnost

read more Preberi več

Ustvarjate, reciklirajte in izdelajte svoj list papirja!

Ideje za ustvarjanje

read more Preberi več

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili bomo v najkrajšem možnem času.

KONTAKTNI OBRAZEC
Back to top
Skip to content